ing. Roel de Jong

Projectmanager

Roel is nuchter, strategisch en gaat pragmatisch te werk. Hij is proactief en zijn communicatieve vaardigheden zijn sterk.

“Projectmanagement gaat voor mij om coördineren en verbinden. Niet alleen de mensen, maar ook de verschillende disciplines binnen een team.”

Roel studeerde Ruimtelijke Ordening & Planologie in Rotterdam. Hij begon zijn loopbaan bij een civiel adviesbureau en deed ervaring op met integraal projectmanagement in complexe projecten.

Roel werk momenteel aan het Rijkswaterstaat Terneuzen Sluis project.