Nieuwe Sluis Terneuzen

Het sluizencomplex bij Terneuzen is dé toegangspoort naar de havens van Terneuzen en Gent en zorgt voor een scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk. Het projectteam Nieuwe Sluis Terneuzen van de Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie is druk bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe sluis in het huidige sluizencomplex.

Sluizencomplex

Het project bevindt zich tot 2015 in de plan uitwerkingsfase. Na het politieke besluit en de aanleg, kan in 2021 het eerste schip door de Nieuwe Sluis varen.

Een grote, nieuwe sluis biedt volop kansen. Voor de binnenvaart, omdat er een betere toegang en vlottere doorstroming ontstaat vanaf de Westerschelde naar het Kanaal Gent-Terneuzen en verder.

Zeeschepen

Zelfs grote zeeschepen vinden straks gemakkelijk hun weg naar de havens in het achterland. Voor de regionale economie, want de Nieuwe Sluis kan zorgen voor nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuwse als de Vlaamse regio en het behoud van werkgelegenheid. Kortom, met deze sluis is de ‘Kanaalzone’ klaar voor de toekomst!

Kanaalzone

In opdracht van de VNSC, een samenwerkingsverband tussen de Belgische en Nederlandse overheid, verzorgt Grondwerk PM een deel van het omgevingsmanagement.

Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie