Drs. Marijke de Vries MSc

Projectmanager

Doelgericht en actief handelen zijn eigenschappen die Marijke de Vries op het lijf geschreven zijn. Tegelijkertijd is zij ervan overtuigd dat (strategische) doelen alleen worden bereikt door samenwerking, vanuit een gedeelde strategie en een gezamenlijke agenda. Met het oog op resultaat is Marijke daarom altijd op zoek naar het samenbrengen van mensen en partijen.

“De stedelijke dynamiek is zo complex dat gebiedsontwikkeling pas kan slagen als men over grenzen heen kan kijken en coalities kan aangaan. Het geeft een kick wanneer het me lukt om de verbindende schakel te zijn.”

Marijke is sociaal geograaf en heeft veel ervaring in woningbouw- en integrale projecten, waarbij zij zowel de rol van projectmanager als (strategisch) adviseur heeft vervuld. Met haar Master City Developer heeft zij de verbreding gemaakt naar integraal en gebiedsgericht denken en ontwikkelen. Marijke is als flexwerker verbonden aan Grondwerk PM.