Ing. Peter Smissaert

Projectmanager

Peter’s kracht ligt in het begeleiden van processen: het balanceren tussen de belangen van aannemers, gebruikers, omwonenden en gemeenten.

"Mijn hart klopt sneller als ik op projectniveau alle neuzen dezelfde kant op krijg – dan voel je de energie stromen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat een project wortelt in de samenleving. Alleen dan wordt het eindresultaat door alle partijen gedragen.”

Peter studeerde Werktuigbouw aan de HTS. Gedurende dertig jaar in de gebieds- en stedenbouwkundige ontwikkeling leerde hij alle ins & outs van civieltechnische projecten. Peter is flexwerker bij Grondwerk PM.