Zakencentrum WTC Almere

Grootschalige inbreiding

Pal ten noorden van station Almere Centrum verrees het zakencentrum/WTC Almere. Het complex bestaat uit die kantoortorens van 120, 85 en 78 meter hoog en twee ondergrondse parkeergarages van vier bouwlagen. De openbare ruimte tussen de torens, tevens het dak van de parkeergarages, is een groen verblijfsgebied geworden.

Verbouwen terwijl de winkel open blijft

Het projectgebied werd tijdens de werkzaamheden intensief gebruikt door omwonenden, werknemers van omringende kantoren, de Nederlandse Spoorwegen en Connexxion. De belangen van deze gebruikers zijn randvoorwaardelijk voor de uitvoering van het project

Overleg beperkt overlast

De projectmanager van Grondwerk PM bewaakte namens de gemeente het proces vanaf de ontwikkelingsfase tot en met de realisatie. De projectmanager droeg verantwoordelijkheid voor het budgetbeheer en was opdrachtgever voor de voorbereidings- en uitvoeringsprocessen.

Door continue overleg is de overlast van de bouw van de drie kantoortorens en 2 parkeergarages en van de aanleg van de openbare ruimte tot een minimum beperkt.