Verdubbeling provinciale weg N244c

Groot onderhoud

In opdracht van provincie Noord-Holland is de provinciale weg N244c verdubbeld van 2 rijbanen naar 4 rijbanen, vanaf Beemster tot Edam. De reden voor de verdubbeling is het verbeteren van verkeersafwikkeling rondom Purmerend en Edam/Volendam. Dit is benodigd door een toenemende drukte als gevolg van nieuwe bedrijventerreinen en woningbouwlocaties in deze regio.

Resultaat

Op het gehele traject van Beemster tot aan Edam is het aantal rijbanen verdubbeld naar 2×2. Daarbij zijn alle gelijkvloerse en ongelijkvloerse kruisingen aangepast, waaronder fietstunnels en viaducten over het spoor, De Beemster Ringvaart en de Purmer Ringvaart. Gelijkvloerse kruisingen zijn omgebouwd naar turbo rotondes of kruisingen met Verkeerregel-installaties. Bij Edam is de kruising met de N247 uitgebreid, waarmee aansluiting van een extra weg vanuit Edam/Volendam mogelijk is gemaakt. Om de overlast te beperken zijn tijdelijke maatregelen en faseringen uitgewerkt met de Opdrachtnemer, zodat de bereikbaarheid is geborgd en de uitvoeringsduur tot een minimum is beperkt.

Tegelijkertijd is het Groot Onderhoud meegenomen van de bestaande rijbanen op de N244c en van aansluitende trajecten N244b en de N247. Als gevolg van het uitvoeren van het groot onderhoud is lange tijd geen groot onderhoud meer nodig op dit traject. Met deze volledige vernieuwing en verdubbeling is er weer een veilige en betrouwbare verbinding voor alle verkeer.

Grondwerk leverde voor dit project de IPM-rollen Omgevingsmanager en Projectmanager.