Tunnelveiligheid PNH, Abdijtunnel Schiphol

In het kerntraject van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer tussen Haarlem, Hoofddorp en Schiphol bevindt zich de Abdijtunnel. Deze tunnel ligt tussen de haltes De Hoek en Schiphol Handelskade en kruist de Rijkswegen A5 en A4, parallel aan de NS spoortunnel.

Veiligheid

In goed overleg met het bevoegd gezag, de Gemeente Haarlemmermeer, gaat de Provincie Noord-Holland zorgen dat deze tunnel zo snel mogelijk wordt aangepast aan de huidige wet- en regelgeving.

Hoge Beschikbaarheid

Hiervoor wordt een DBM-contract (design, build & maintain) opgesteld met daarin een langdurige onderhoudscomponent. Dit moet dan leiden tot een aantoonbare veilige tunnel met een hoge beschikbaarheid voor het verkeer. Door Grondwerk PM wordt dit proces begeleidt.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer