Stationsgebied Delft Campus

De gemeente Delft ontwikkeld het gebied rondom station Delft Campus (voorheen Delft Zuid) de komende jaren tot een veilig en modern OV-knooppunt. Bovendien wordt het een fijne plek waar meer mensen kunnen wonen en werken.

Het knooppunt verbindt de TU Delft, de wijken Voorhof, Tanthof, Schieoevers en de gemeente Midden-Delfland met elkaar.

Centrale thema’s in deze gebiedsontwikkeling zijn bereikbaarheid, duurzame mobiliteit, verblijfskwaliteit, uitstraling, sociale veiligheid en verbindingen in het gebied verbeteren.

In opdracht van de gemeente Delft wordt door Grondwerk PM in samenwerking met gebiedspartners een gebiedsvisie opgesteld.