Sportpark Spieringhorn

De gemeente Amsterdam werkt de komende jaren aan de herontwikkeling Sportpark Spieringhorn, met als hoofddoelstelling een kwalitatief hoogstaand stedelijk gebruiks- en verblijfsgebied te creëren, waarbij ruimte optimaal wordt benut voor sport, bewegen en recreatie.

Dit scenario wordt komend periode, samen met belanghebbenden, uitgewerkt tot een definitief ontwerp inrichtingsplan.

Namens de gemeente Amsterdam levert Grondwerk PM een overall projectmanager om, gezamenlijk met alle betrokken partijen, het ontwerp een stap verder te brengen.