RijnlandRoute

Onder de naam Rijnland Route onderzoekt de provincie Zuid Holland mogelijkheden voor aanpassingen aan wegen met als doel: de bereikbaarheid tussen de kust en Leiden (A4) te verbeteren. De provincie doorloopt dit proces samen met Holland Rijnland en de betrokken gemeenten.

Bereikbaarheid

Het project bevindt zich op dit moment in de studiefase. Er wordt een milieueffectrapportage (MER) opgesteld en parallel hieraan wordt het provinciaal inpassingsplan opgesteld. Met het inpassingsplan zal de RijnlandRoute ruimtelijk juridisch verankerd worden. Voor verdere informatie: www.rijnlandroute.nl

Inpassingsplan

Namens de Provincie Zuid-Holland stuurt Grondwerk PM een aantal deelprojecten aan waaronder het provinciale inpassingsplan.

Naar de kust!