N207

N207 Zuid
De wegen in de regio rondom de N207 tussen Alphen aan den Rijn en Gouda worden steeds drukker door woningbouw en de ontwikkeling van bedrijventerreinen.

Om de bereikbaarheid en leefbaarheid van Boskoop, Hazerswoude-Dorp en Waddinxveen te verbeteren worden in het project N207 Zuid provinciale wegen aangelegd en aangepast, worden wandel- en fietspaden aangelegd en wordt een ecologische verbindingszone aangelegd. Deze werkzaamheden worden naar verwachting in de periode 2024 tot 2028 uitgevoerd.

Namens de provincie Zuid-Holland levert Grondwerk PM een projectmanager verkeer die zorgdraagt voor de verkeerskundige onderzoeken voor het ontwerp, de inpassing en de milieukundige onderzoeken.

https://www.zuid-holland.nl/n207zuid