Prorail, Maaslijn traject

Namens ProRail is Grondwerk PM betrokken bij diverse projecten op de Maaslijn. Dit spoortraject tussen Nijmegen en Roermond wordt over de volle lengte geëlektrificeerd.

Spoortraject

Dit gebeurt door de aanleg van bovenleiding en onderstations. Dit betekent een flinke opgave op het gebied van conditionering, engineering, projectmanagement en bouwlogistiek.

Elektrificatie

Naast Elektrificatie worden in het kader van robuustheid op meerdere locaties op het traject diverse Verbetermaatregelen doorgevoerd, waaronder spoorverdubbelingen, seinverplaatsingen en aanpassingen aan) kunstwerken.

Scope

De scope van deze projecten dient zorgvuldig te worden afgestemd met ProRail Assetmanagement. Dit met het oog op functiehandhavingsprojecten die ook in de pijpleiding zitten.

Raakvlakmanagement en omgevingsmanagement zijn dan ook twee onmisbare aspecten die de volle aandacht krijgen van het projectteam.