PNH Baggeren Oostelijke Vechtplassen en Amstel

De Oostelijke Vechtplassen vormen een uniek en beschermd natuurgebied met een bijzondere geschiedenis en veel ruimte voor waterrecreatie. Sinds 2017 werken 21 partijen samen binnen het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen om de natuur te versterken, de waterkwaliteit te verbeteren en de recreatiesector te moderniseren.

Baggeren is noodzakelijk om de kwaliteit van dit plassengebied te versterken. Het verbetert de bevaarbaarheid, de waterkwaliteit en daarmee indirect de natuurwaarden in het gebied. De baggerwerkzaamheden zijn gestart in januari 2023 en duren naar verwachting tot medio 2024.

Het baggeren van de gehele Amstel heeft als doel de nautische functie te optimaliseren. De baggerwerkzaamheden in de Amstel starten in oktober 2023 en duren naar verwachting 4 maanden.

Grondwerk PM verzorgt het Omgevingsmanagement op de projecten Amstel en oostelijke Vechtplassen.