Onderhoud programma beweegbare bruggen

De gemeente Haarlem werkt aan het groot onderhoud programma van haar beweegbare bruggen, over het Spaarne. Hierbij worden ook de civiele onderdelen en de elektrische en werktuigbouwkundige bruginstallaties vervangen.

Parallel werkt de gemeente ook aan het verbeteren van de bediening van de bruggen, met als hoofddoelstelling een veilige brugbediening die voldoet aan de huidige normen en richtlijnen. De nieuwe bedieningswijze wordt komende jaren met alle betrokken verder uitgewerkt en in samenhang met het groot onderhoud programma van de bruggen geïmplementeerd.

Namens de gemeente Haarlem levert Grondwerk PM een overall procesmanager om, gezamenlijk met alle betrokkenen, het groot onderhoud aan een aantal bruggen en de uitwerking van de nieuwe bedieningswijze een stap verder te brengen.