Museum De Lakenhal

Al enige jaren is het de wens om het Lakenhal Museum van plan om te restaureren, renoveren en uit te breiden. Ter voorbereiding op de realisatie is door de gemeente Leiden een Kaderbesluit genomen.

Restauratie

Op basis van een positief kaderbesluit is het gereserveerde geld beschikbaar gesteld en is verder gegaan met de architecten selectie. Namens het Lakenhal heeft Grondwerk PM het proces begeleidt om te komen tot een Kaderbesluit.

Uitbreiding en Renovatie