Kustversterking Noordwijk aan Zee

Stijgende Zeespiegel

Een stijgende zeespiegel en het grillige golfklimaat zijn voor Noordwijk aan Zee een continu aandachtspunt. Als gevolg van de nieuwe Deltawet bleek dat Noordwijk een Zwakke Schakel in de primaire waterkering van de Noordzeekust was.

Dijk in de Noordzee

Naast een technische uitdaging, speelde ook de uitvoeringsperiode een grote rol. Noordwijk aan Zee leeft in en van het zomerseizoen. Door het plaatsen van een tijdelijke dijk in de Noordzee kon het project in een beperkte tijd en in de winterperiode worden uitgevoerd.

Dijk in Duin

Dat tij is gekeerd met een kustversterking met een lengte van 1,5 kilometer. Vanwege economische belangen van de ondernemers rond het strand koos de gemeente voor een zeewaartse oplossing. Uniek bij deze oplossing is de zeedijk die verborgen ligt onder een laag zand.

Door het verbreden en versterken van de duinen in combinatie met het verhogen van de zeebodem ligt Noordwijk weer ‘binnendijks’. Deze ‘dijk in duin’ oplossing werd in Noordwijk voor het eerst toegepast, waarbij het karakteristieke Nederlandse duinlandschap is behouden.

De projectmanager van Grondwerk heeft de belangen van de Gemeente Noordwijk in het samenwerkingsverband met het Hoogheemraadschap meer dan uitstekend behartigd. Daarbij is de innovatieve oplossing binnen budget en planning gerealiseerd.

Noordwijk Zeewaardig

De kustversterking heeft een ontwerplevensduur van 200 jaar om de stijgende zeespiegelstijging te kunnen pareren.

Als gevolg van de nieuwe, betrouwbare kustversterking kon ook de gebiedsontwikkeling Noordwijk Zeewaardig wordt opgestart.

“Noordwijk was in rep en roer, omdat het strand sinds de Tweede Wereldoorlog niet was veranderd. Na drie jaar intensief voorbereiden hebben we de kustversterking in de winter van 2007/2008 gerealiseerd. Prachtig binnen tijd en geld.”