Knowledge Mile Park, Amsterdam

De Wibaut-, Weesper-, en Valkenburgerstraat zijn een doorgaande route door Amsterdam. Bewoners, ondernemers en andere gebruiksgroepen hebben concrete oplossingen gevraagd voor het verbeteren van hun leef-en werkomgeving.

Hiervoor is door de gemeente samen met BIZ Knowledge MIle een unieke samenwerking opgezet. Samen werken we aan een groene en duurzame stadsstraat in Amsterdam, van IJtunnel tot Amstelplein.

Publiek en privaat slaan de handen ineen om groen te ontwikkelen en te beheren en om het gebied en de panden op de Knowledge Mile te verduurzamen.

Het is de wens om in 2025 Knowledge Mile Park op te leveren als cadeau voor de stad die dan 750 jaar bestaat.