IPP Plaspoelpolder

Het Industrieschap de Plaspoelpolder (IPP) is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Rijswijk en Den Haag die bedrijventerreinen in de Haagse agglomeratie (her)ontwikkelt.

Locatie De Plaspoelpolder

Grondwerk PM begeleidt namens het IPP de herontwikkeling van het havengebied op businesspark De Plaspoelpolder te Rijswijk. Op deze locatie wordt door het IPP, in nauwe samenwerking met de gemeente Rijswijk en een projectontwikkelaar, het project Harbour Village ontwikkelt.

Nautisch karakter

Het project voorziet in nieuw bedrijfsonroerend goed dat wordt gerealiseerd met een nautisch karakter. Qua strategie is gekozen voor een vergaande mate van zelfrealisatie voor de eigenaar en eindgebruikers. Dit levert een divers en uniek beeld op waarmee het project zich onderscheidt als prettige vestigingslocatie voor ondernemers.

De afronding

Het project bevindt zich in de afrondende fase. Zomer 2018 wordt verwacht dat het gehele project is gerealiseerd en de locatie in gebruik is.