Wegenprojecten N35/N739/N737

Namens de Provincie Overijssel levert Grondwerk PM een procesmanager voor de Pilot Infrastructuur as a Service.

Binnen deze Pilot worden door de opdrachtgever en opdrachtnemer nieuwe vormen van samenwerking uitgewerkt volgens een service model waarbij innovaties en duurzaamheid een grote rol spelen.

.