HWPB Hoogwater beschermings programma

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is het grootste uitvoeringsprogramma binnen het Deltaprogramma.

Het doel van het HWBP is dat in 2050 alle primaire keringen versterkt zijn en dat deze hiermee voldoen aan de wettelijke normen zodat daarmee de waterveiligheid van Nederland wordt gewaarborgd.

Zonder onze dijken en duinen zou 60% van Nederland regelmatig onder water staan. Waterveiligheid is voor de Nederlanders van levensbelang.

Grondwerk PM heeft binnen het HWBP het contractadvies verzorgd.