Hoogwaardig Openbaar Vervoer ’t Gooi

Tracé Huizen – Hilversum

Het project HOV ’t Gooi zorgt voor een Hoogwaardig Openbaar Vervoer -verbinding tussen Huizen en Hilversum. Daarmee draagt het bij aan het verbeteren de bereikbaarheid binnen de Gooi- en Vechtstreek. Bovendien wordt dit project gebruikt om de ruimtelijke kwaliteit op en langs het traject te vergroten en verkeerssituaties te verbeteren.

Het tracé van het traject Huizen – Hilversum loopt door meerdere gemeenten, via provinciale wegen, langs een natuurgebied en kruist het spoor in Hilversum. Op basis van de verschillende belangen van de stakeholders, de mogelijkheden die de grondposities bieden en verkeerskundige afwegingen is gekomen tot een tracékeuze.

De grootste technische uitdaging ligt in Hilversum waar een dubbellaags tunnel onder het spoor gerealiseerd wordt.

 

Opstellen realisatiecontract

Grondwerk PM heeft bijgedragen aan het opstellen en sluiten van het realisatiecontract voor de provincie Noord Holland, ProRail en de diverse gemeenten. Dit contract behelst de realisatie en inpassing van een nieuwe HOV-baan waaronder barriers, markering, afwatering, verlichting langs HOV-baan, halte constructies en spoorkruisingen e.d. vanaf busstation Hilversum tot aan de aansluiting met de A27.