Hoogwaardig Openbaar Vervoer Zuidtangent

Verbeteren bereikbaarheid

De Zuidtangent is een van de HOV-verbindingen in Noord-Holland. De bussen rijden hoogfrequent, altijd op tijd en bovendien op vrije busbanen die geen hinder ondervinden van files. Het kerntraject loopt van station Haarlem via Schiphol naar Amsterdam-Zuidoost. Deze verbinding is via Hoofddorp uitgebreid naar Nieuw-Vennep, en wordt verlengd naar Diemen en Uithoorn.

Vrije busbaan

Om de bereikbaarheid van Uithoorn te vergroten is de bestaande verbinding verlengd. Voor dit tracé werd een vrije busbaan aangelegd, waarvoor de aanleg van een tunnel noodzakelijk is.

De projectmanager van Grondwerk was verantwoordelijk voor de voorbereiding en realisatie van deze verlenging.

Parallelproject

Parallel aan dit project, werd het tracé Hoofddorp-Nieuw-Vennep afgerond. De projectmanager van Grondwerk was verantwoordelijk voor de realisatie van de restpunten, het bepalen van de beheers- en onderhoudsgrenzen na de herverdeling van gronden en de overdracht een de beheersafdeling.

“De Zuidtangent is een paradepaardje van de provincie Noord-Holland, en als zodanig flink politiek beladen. Het tracé rond Uithoorn ondervond daarbij de nodige weerstand van bewoners. Het project stond dus in de volle aandacht van politiek, bewoners en gebruikers.”