HOV-NET / R-NET PZH / DRis zuilen PNH

Het verkeer in de binnensteden van de Randstad loopt steeds meer vast. De oplossing ligt in beter openbaar vervoer.

Netwerk

R-net is een netwerk van OV-verbindingen dat uiterlijk in 2028 de hele Randstad zal beslaan. R-net garandeert een optimale bereikbaarheid van de belangrijkste werklocaties, woongebieden en voorzieningen.

R-Net

Voor de provincie Zuid-Holland wordt door Grondwerk PM de komende jaren 3 corridors en 7 spoorbuscorridors gerealiseerd conform het R-net. Tevens worden er circa 130 bushaltes heringericht conform kwaliteit van R-net en het TOV (Toegankelijk Openbaar Vervoer). Dit zijn haltes binnen de Provincie Noord-Holland en circa 30 gemeenten.

Gereed in 2028