Houthaven Amsterdam

Transformatie

De transformatie van een voormalig haven- en bedrijventerrein naar een woonwijk met 2.700 woningen en voorzieningen. Hiervoor wordt land gemaakt en grachten worden uitgegraven. De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het landmaken, bouwrijp maken en gronduitgifte aan marktpartijen.

Na een langzame start is de gronduitgifte en locatie-ontwikkeling sinds 2015 in een stroomversnelling geraakt. Het team Houthaven bestaat uit ruim 80 personen en zorgt dat de locatie in 2021 wordt opgeleverd.

In de Houthaven hangt alles met alles samen. Dat maakt de puzzel complex en het resultaat prachtig.

Meerdere rollen voor Grondwerk PM

Grondwerk PM heeft al meerdere rollen vervult in dit project.

Vanwege de ambitie en de complexiteit werd Marijke gevraagd als projectmanager Planvoorbereiding. Dit bestond uit overall projectmanagement voor twee van de zeven eilanden, het opstellen van een PvE en VO van het Waterplein, aansturing van het Waterprogramma en het contracteren van een Amsterdamse woningcorporatie voor sociale huurwoningen in de Houthaven.

Op dit moment werk Ewout als projectmanager aan het civiele aspect van het Revaleiland. Dit is het grootste eiland van de Houthaven. Op dit eiland wordt een divers programma gerealiseerd van sociale huur, marktwoningen, commerciele voorzieningen, een woon-zorg combinatie, en een brede school. Daarnaast komt aan de kop van het eiland een hotel met een waterplein waar mensen kunnen recreëren. Ewout is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en afstemming met de ontwikkelaars en nutspartijen.

Waterplein