Hoofd-infrastructuur Almere Poort

Almere Poort was een grote ontwikkelingslocatie in het noordwesten van Almere. Naast de bouw van ongeveer 12.000 woningen, een sportcentrum en 100 hectare bedrijventerrein, is veel aandacht besteed aan bereikbaarheid en inrichting van de openbare ruimte.

Uitdagingen bereikbaarheid

Het projectteam Almere Poort vond via Grondwerk PM de projectmanager voor de voorbereiding en realisatie van de hoofdinfrastructuur. De opdracht was tweeledig. Enerzijds de realisatie van ontsluitingswegen met diverse kunstwerken, de aansluitingen op de provinciale weg en de rijksweg A6, en een HOV-verbinding tussen Lelystad, Almere en Amsterdam. Anderzijds het bouw- en woonrijp maken van de openbare ruimte.

“Vooral de samenwerking met de vele partners maakte dit project, dat op zichzelf al groot en technisch ingewikkeld was, zeer fascinerend. We werkten voor de ontsluitingswegen nauw samen met de provincie Flevoland en Rijkswaterstaat. Door de aanwezigheid van het hoogspanningsnet ook met Tennet en voor de HOV-busbaan intensief met ProRail."