Dijkversterkingen Waternet

Klimaatverandering

Het waterschap Waternet is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de gemeente Amsterdam en (ruime) omgeving. Ook de versterking van dijken als voorbereiding op de stijging van de waterspiegel in de komende jaren hoort daarbij.

Dijkversterking

Waternet implementeert een dijkversterkingsprogramma om alle dijken in het areaal binnen 15 jaar voor te bereiden op de toekomst. Een systematische aanpak in combinatie met technologische innovaties zorgt voor maatwerk per locatie.

Waternet voert op dit moment het dijkversterkingsprogramma uit om al de dijken binnen het programma voor te bereiden op de toekomst. Een systematische aanpak in combinatie met technologische innovaties zorgt voor maatwerk per locatie.

Beheersing van het programma

De beheersing van dit omvangrijke en complexe programma, vraagt flexibiliteit en strategie. Grondwerk levert de programmasecretaris voor de implementatie van de programmabeheersing voor het dijkversterkingsprogramma. Een goede programmabeheersing draagt bij aan het beter managen en sturen op het programma.