Calandlyceum: aanpassen huisvesting voor Daltononderwijs

Grondwerk PM is door het Calandlyceum gevraagd om het proces te begeleiden om te komen tot een geactualiseerde huisvesting. De locatie uit 2003, in Amsterdam-West, moet aangepast moet worden aan de huidige wensen en eisen van het Dalton onderwijs. Dit alles moet zijn plek krijgen de bestaande huisvesting.

Door middel van een interactief proces bestaande uit het interviewen van zowel het management- als en docententeam en het organiseren van workshop moodboards m.b.t. daltonhuisvesting, wordt het proces vorm gegeven om te komen tot een gedragen plan van aanpak voor het realiseren van passende huisvesting behorend bij de Daltonvisie.