NU.VU Amsterdam

Herontwikkeling campus

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) stelde een Masterplan op voor de herontwikkeling van het gehele VU campus. De campus van de VU en het VUmc verdubbelt in oppervlakte. Het kenniscentrum van de toekomst is een autovrije, stedelijke omgeving met groene daken, pleinen, ondergrondse auto- en fietsgarages en open gebouwen.

De ontwikkeling van het gebouw NU.VU is onderdeel van het Masterplan van het VU complex, en bevat een grote en diepe ondergrondse garage.

Boven- en ondergrondse herinrichting

Voor het bouwen van NU.VU diende de footprint van het NU.VU terrein bouwrijp te worden gemaakt. Op de Boelenlaan diende zowel de bovengrondse als de ondergrondse infrastructuur verlegd te worden. Na het verleggen van de wegen, trambaan en kabels en leidingen was er ruimte voor de footprint van NU.VU en een VU gebonden kabels en leidingen tracé waaronder WKO leidingen.

Projectoverstijgende samenwerkingen

Grondwerk PM heeft het bouwrijp maken van het NU.VU terrein aangestuurd in de voorbereiding en uitvoering. Daarbij is nauw samengewerkt met de gemeente Amsterdam, die verantwoordelijk was voor de reconstructie van de naastgelegen Boelenlaan.

Ten behoeve van de werkzaamheden op en langs de Boelenlaan is conform het BLVC proces van de gemeente Amsterdam gewerkt. Om het VU terrein functievrij te worden gemaakt is nauw samengewerkt met de naast gelegen energiecentrale van de VU.