Bereikbaarheid Waterland

Groot onderhoud N235/N247. Het drukke verkeer in de regio Waterland levert nu heel wat tijdvertraging op bij automobilisten en busreizigers, voornamelijk in de spits.

Overlast

Met het programma Bereikbaarheid Waterland wordt de bereikbaarheid voor autoverkeer, openbaar vervoer en fietsverkeer in de regio Waterland verbeterd. Om het overlast voor de gebruiker en de omgeving te minimaliseren wordt getracht deze maatregelen te combineren met groot onderhoud aan de weg, zodat de beschikbaarheid voor de komende 12 jaar is gewaarborgd.

Korte termijn

Het programma omvat korte termijnmaatregelen die in 2012 en 2013 – kunnen worden genomen. Voor de langere termijn – vanaf 2014 – wordt een aantal aanvullende maatregelen onderzocht.