Baggeren Ringvaart Haarlemmermeer

Ringvaart

De Ringvaart rond de Haarlemmermeerpolder is 60 kilometer lang. De ringvaart is rond 1845 aangelegd voor het droogmalen en ontwateren van de polder. Vandaag de dag is het de boezem van Hoogheemraadschap Rijnland en maakt het deel uit van de scheepvaartverbinding tussen Amsterdam en Rotterdam. Sinds 1930 is de Ringvaart niet meer in zijn geheel uitgebaggerd. Enkel op een paar spots is meerdere malen onderhoudsbaggerwerk uitgevoerd.

Samenwerking

De twee beheerders, de provincie en het Hoogheemraadschap, hebben besloten gezamenlijk de gehele Ringvaart uit te baggeren. Hiervoor is een gezamenlijk baggerprofiel opgesteld waarmee de Ringvaart de komende 25 jaar onderhoudsvrij is voor baggerwerkzaamheden. Medio 2011 zijn de uitvoeringswerkzaamheden gestart, en in 2013 afgerond.

Projectmanagement & Omgevingsmanagement

Grondwerk PM nam namens de provincie Noord-Holland het seniorprojectmanagement van dit unieke project ter hand. Hierbij was het verantwoordelijk voor de samenwerkingsovereenkomsten die de Provincie moest aangaan met het Hoogheemraadschap, de gemeente Haarlemmermeer (voor het opruimen van bommen uit de Tweede Wereldoorlog) en locale marktpartijen (voor de afzet van baggerspecie).

"Er zijn veel partijen met uiteenlopende belangen. Naast onze samenwerkingspartners bijvoorbeeld ook woonbootbewoners, oevereigenaren, haveneigenaren, vissers, omwonenden. Dat vraagt een gedegen afstemming en samenwerking met de projectomgeving."