Liquefied Natural Gas

Liquefied Natural Gas

LNG – Liquefied Natural Gas of vloeibaar aardgas – is hot én upcoming als motorbrandstof voor de transportsector. Op steeds meer locaties in Nederland worden LNG-tankstations gebouwd. De Gate Terminal op de Tweede Maasvlakte is de grootste LNG-inrichting van Nederland. Ook in de regio’s Drechtsteden, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden, maar ook buiten de Randstad nemen de initiatieven toe.

Ruimtelijk beleid nog niet opgesteld

De provincie Zuid-Holland wordt geconfronteerd met een bovengemiddeld aantal initiatieven voor het vestigen van LNG-uitgiftepunten. Dit is voor de provincie aanleiding geweest om na te denken over de uitgifte van LNG en het faciliteren van de stations. De brandstof kent milieuvoordelen, maar ook externe veiligheidsrisico’s. Hoewel de overheid verantwoordelijk is voor passende wet- en regelgeving, is er ook specifiek ruimtelijk beleid nodig. De provincie zocht daarom naar een ruimtelijk kader om strategische sturing te kunnen geven bij het faciliteren van de LNG-stations. Namens het Bureau Externe Veiligheid Haaglanden was Grondwerk PM al betrokken bij enkele LNG-initiatieven in de Haagse regio. De provincie heeft Grondwerk PM gevraagd om de opgedane kennis en ervaringen binnen de regio Haaglanden te exploreren naar de gehele provincie Zuid-Holland.

 

Beleidsvoorstellen ruimtelijke en strategische sturing

Grondwerk PM heeft een advies opgesteld over de ruimtelijke en strategische sturing. Met stakeholders (Provincie, ministerie van I&M, LNG-branche, omgevingsdiensten, gemeenten en veiligheidsregio’s) binnen de provincie is onderzocht hoe deze sturing het beste vormgegeven kon worden. Op basis van vraaggesprekken en een workshop heeft Grondwerk PM beleidsvoorstellen geschreven. Deze werkwijze heeft bijgedragen aan inzicht in elkaars bedrijfsvoering, belangen en afwegingen. Door het betrekken van zoveel mogelijk relevante stakeholders is een breed draagvlak ontstaan voor de oplossingsrichtingen.

Liquefied Natural Gas