De Stichting Normering Arbeid (SNA) heeft in november 2010 verklaard dat Grondwerk Projectmanagers voldoet aan de normen van certificering, zoals vastgelegd volgens het NEN4400-1. Het certificaat wordt steeds vaker geëist door opdrachtgevers.

De NEN 4400 bevat drie delen: deel 1 geldt voor in Nederland gevestigde ondernemingen, deel 2 zal gelden voor in het buitenland gevestigde ondernemingen en deel 3 zal gelden voor zelfstandigen zonder personeel. De NEN 4400-1 norm is van toepassing op in Nederland gevestigde ondernemingen die in Nederland arbeid in opdracht uitvoeren, alsmede ondernemingen die in Nederland arbeidskrachten ter beschikking stellen en die tot doel hebben hun opdrachtgevers zo veel mogelijk zekerheid te verschaffen dat de verplichtingen worden nagekomen ten aanzien van de aangifte en de afdracht van belastingen en sociale verzekeringspremies en dat gebruik wordt gemaakt van arbeidskrachten waarvan de identiteit is vastgesteld en die zijn gerechtigd tot het verrichten van arbeid in Nederland.

Het certificaat dat de certificatie-instelling afgeeft staat voor het feit dat de beoordeelde onderneming op het moment van de toetsing voldoet aan de specificaties voor de aangifte en afdracht van belastingen en sociale verzekeringspremies over de achterliggende periode en met legale tot werken gerechtigde werknemers werkt. Met het certificaat kan de beoordeelde onderneming een inschrijving in het register bewerkstelligen. Register Gecertificeerde ondernemingen worden opgenomen in het centrale register van de Stichting Normering Arbeid.