ing. Jeroen de Groot

Projectmanager

Jeroen is een pragmatische projectleider die mensen weet te enthousiasmeren voor de te behalen doelen. Hij bekijkt dingen graag van diverse kanten of soms op een hoger abstractieniveau.

"Mijn uitdaging is om te bouwen aan dé duurzame toekomstige stad. Om slimmere ruimtelijke plannen te maken zijn maatschappelijke, economische en technologische veranderingen cruciaal."

Jeroen studeerde Built Environment op Hogeschool Utrecht. Als planoloog werkte Jeroen bij verschillende overheidsinstellingen en adviesbureaus. Tussen beleid en uitvoering in en op het snijvlak van samenleving en politiek.