ing. André Tieleman

Projectmanager

André verbindt technische mogelijkheden en maatschappelijke belangen creatief met elkaar. Zijn werkmethode is gericht op effectiviteit en duurzaamheid in product, proces en relatie.

“Mijn grootste motivatie is om enthousiast en zorgvuldig succesvolle projecten op te leveren. Met gevoel voor teamwork en omgeving technische concepten realiseren die een meerwaarde zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling.”

André studeerde Civiele Techniek in Rotterdam. Tijdens zijn loopbaan bij ingenieursbureaus en overheidsdiensten deed hij ervaring op in gebiedsontwikkeling, infrastructuur en waterbeheer. Hij werkt in verschillende stadia van projecten: planontwikkeling, ontwerp, aanbesteding en uitvoering.