Vernieuwing winkelcentrum De Stadsdennen, Harderwijk

Herontwikkeling De Stadsdennen

De herontwikkeling van het winkelcentrum was onderdeel van een grootschalige herstructurering van de wijk. Zowel de wijk als het winkelcentrum dateren uit de jaren zestig.

 

Gedateerde inrichting van de wijk

De beperkte diversiteit aan woningen in de wijk, hield een langere wooncarrière binnen de wijk tegen. Daarnaast ervaarde de bewoners en bezoekers de wijk als onaagenaam doordat de commerciele functies in de loop der tijd verspreid door de wijk belandden en de openbare ruimte niet meer paste bij de behoeften van deze tijd.

 

Concentreren van functies

Door de renovatie is het winkelcentrum meer dan voorheen een concentratie van publieksfuncties, omringt door een aantrekkelijk openbaar gebied. Daarbij werden seniorenwoningen toegevoegd boven de winkels om de diversiteit aan woningen in de wijk te vergroten.

 

Voor VO tot en met oplevering

De projectmanagers van Grondwerk waren verantwoordelijk voor de bouwdirectie en vormden daarmee de schakel tussen aannemer en projectontwikkelaar. De inzet van twee projectmanagers zorgde voor stabiliteit in het proces van Voorlopig Ontwerp tot en met de realisatie.

“Het is niet altijd eenvoudig om na oplevering een dubbele streep onder een project te zetten. Elk project kent zijn eigen problemen, het gaat erom hoe je die met elkaar oplost. De Stadsdennen hebben we niet alleen opgeleverd binnen afgesproken budget en tijdsplanning, maar ook afgerond zonder nasleep. Daar zijn we trots op.”