Herontwikkeling Stadshart Lelystad

Verouderde situatie

Begin 2000 was het stadshart van Lelystad sterk verouderd en voldeed niet meer aan de kwaliteitseisen. De verouderde gebouwen en leegstand van winkelpanden en woningen nodigde niet uit tot het bezoek van het centrum.

Herontwikkeling Stadshart

De gemeente en vastgoedontwikkelaar William Properties (inmiddels ASR Vastgoed) hebben gezamenlijk ingezet op een herontwikkeling van het Stadshart Lelystad. Oude gebouwen zijn gesloopt en herbouwd en lege plekken opgevuld met nieuwe vastgoedontwikkelingen, waaronder een theater. Parallel daaraan is de omliggende openbare ruimte opnieuw ingericht.

Communicatie

Tijdens de uitvoering van de deelontwikkelingen is de bereikbaarheid van winkels, kantoren en woningen een belangrijk aandachtspunt. De communicatie en informatievoorziening is daarom speerpunt geweest in het project.

Begeleiding

De projectmanager van Grondwerk PM begeleide namens de gemeente de diverse deelprojecten vanaf de initiatieffase tot en met de uitvoering.

“Als projectleider kom je vanuit de civieltechnische hoek binnen, om kabels en leidingen te verleggen, kavels bouw- of woonrijp te maken en openbare ruimtes in te richten. Daarnaast vraagt het omgevingsmanagement veel aandacht en ben je betrokken bij de onderhandelingen met marktpartijen.”