Bereikbaarheid Hilversum

Bereikbaarheid ‘MediaStad in het groen’

De gemeente Hilversum is van dorp uitgegroeid tot MediaStad, met de bijbehorende verkeersstromen. Met de keuze het dorpse karakter te behouden, maar tevens het verkeer te faciliteren, is ook gekozen om twee grootschalige bereikbaarheidsprogramma’s vorm te geven en uit te voeren: Plan Wegen en het Integraal Bereikbaarheidsplan Hilversum en omstreken.

Plan Wegen

Het masterplan Plan Wegen uit 1995 behelsde 120 projecten om de bereikbaarheid van en leefbaarheid in Hilversum te vergroten. De samenhang van projecten verbetert de bereikbaarheid voor zowel autoverkeer als langzaam verkeer en openbaar vervoer. In iets meer dan een decennium zijn de projecten uitgevoerd en geevalueerd.

Netwerkstad

Kernpunt van Plan Wegen is de aanwijzing van de buitenring, centrumring en de verbindende radialen. Met duidelijke functies van wegen of wegvakken en het realiseren van een bijpassende inrichting. Daarnaast was een herinrichting van het stationsplein om de regionale bussen en het treinverkeer aan elkaar te verbinding een enorme impuls voor de regio.

Burgerparticipatie

De projectmanager van Grondwerk heeft de laatste 10 projecten begeleid vanaf de schets uit het masterplan, via inspraak en besluitvorming tot en met de uitvoering en overdracht aan de lijnorganisatie.

“In Hilversum is burgerparticipatie verweven in het hele besluitvormingsproces. Dat vraagt in elke projectfase om op maat gesneden communicatie en een verregaande creativiteit van de projectleider.”